Wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Rozsypane złote monety oraz monety ułożone w pięć stosów.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrosła od 1 listopada br. do wysokości 215,84 zł, czyli o 31,42 zł (do 31 października br. limit wynosił 184,42 zł). Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które ma stanowić wsparcie w pokryciu wydatków niezbędnych podczas opieki nad osobą niepełnosprawną czy niesamodzielną. Istotne jest to, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodów. Istniejące konkretne zapisy mówiące o tym, kto może otrzymać takie wsparcie.

Kto jest uprawniony?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • osobom powyżej 75. roku życia;
  • niepełnosprawnym dzieciom;
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, w sytuacji, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w sytuacji, kiedy niepełnosprawność powstała poniżej 21. roku życia.

Kto nie otrzyma zasiłku?

O udzielenie zasiłku pielęgnacyjnego nie mogą się ubiegać osoby, które otrzymują już dodatek pielęgnacyjny oraz mają zapewnioną całodobową opiekę i utrzymanie, czyli przebywają w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i aresztach śledczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Dodaj komentarz